Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/literatr/public_html/plugins/system/plg_zt_share/plg_zt_share.php on line 631

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/literatr/public_html/plugins/system/plg_zt_share/plg_zt_share.php on line 696

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/literatr/public_html/includes/application.php on line 536
İslam Literatürü - Hadis Metinleri

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/literatr/public_html/templates/literaturv2/functions.php on line 609

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/literatr/public_html/plugins/system/plg_zt_share/plg_zt_share.php on line 170

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/literatr/public_html/plugins/system/plg_zt_share/plg_zt_share.php on line 101

Warning: Creating default object from empty value in /home/literatr/public_html/plugins/system/plg_zt_share/plg_zt_share.php on line 124

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/literatr/public_html/templates/literaturv2/functions.php on line 609

Hadis Metinleri

Hadis Metinleri

I. Ale'r-Rical Tasnif Edilen Kitaplar:

A. Müsnedler:

1. Zeyd b. Ali(122), Müsned

2. Ebu Hanife(150), Müsned

3. Abdullah b. Mübarek(181), Müsned

4. Ebu Davud et-Tayalisi(204), Müsned

5. İmam Şafii(204), Müsned

6. Abdullah b. Zübeyr el-Humeydi(219), Müsned

7. Ahmed b. Hanbel(241), Müsned

8. Abd b. Humeyd(249), Müsned

9. Bezzar(292), Müsned(el-Bahru'z-Zehhar)

10. Ebu Ya'la(307), Müsned

B. Mu'cemler: Hadisleri sahabe, müellifin hocaları, coğrafi bölge ve diğer kriterlere göre derleyen eserlerdir.

1. İbn Kani'(351), Mu'cemu's-Sahabe

2. Süleyman b. Ahmed et-Taberani(360), Mu'cemu's-Sağir

_______________________, Mu'cemu'l-Evsat

_______________________, Mu'cemu'l-Kebir

3. İbn Lal el-Hemedani(398), Mu'cemu's-Sahabe

4. Ebu Ya'la(307), Mu'cemu's-Sahabe

C. Etraf Kitapları: Etraf kitapları genelde alfabetik sahabe isimlerine göre derlenmiştir. Bu kitaplarda müellifler hadis metninin tamamını değil, hadisin tamamına işaret etmeye yetecek kadar kısmını verip o hadisin isnadlarını zikrederler.

1. Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi(h.742), Tuhfetu'l-Eşraf

2. Abdulğani en-Nablusi(h.1143), Zehairu'l-Mevaris

II. Ale'l-Ebvab Tasnif Edilen Kitaplar:

A. Musannefler: Konularına göre tasnif edilen eserlerdir. Sünen ve Camiilerden farkı merfu hadislerin yanında mevkuf ve maktu' hadisleri de ihtiva etmeleridir.

1. İmam Malik(179), el-Muvatta

2. Abdurrezzak b. Hemmam(211), el-Musannef

3. İbn Ebi Şeybe(235), el-Musannef

B. Camiiler

1. İmam Buhari(256), el-Camiu's-Sahih

2. İmam Müslim, Sahihu Müslim

3. İbn Carud(306), Sahih(el-Münteka olarak ta bilinir)

4. İbn Huzeyme(311), Sahih

5. İbnu's-Seken(353), Sahih

6. İbn Hibban(354), Sahih

7. Tirmizi(279), el-Cami'

 

C. Sünenler

1. Ebu Davud, Sünen

2. en-Nesai(303), Sünen(el-Mücteba): Nesai'nin ayrıca Sünenu'l-Kübra'sı vardır. Ancak Kütübü Sitte içinde yer alan, el-Mücteba isimli Sünenu's-Suğra'sıdır.

3. İbn Mace, Sünen

4. Darimi, Sünen

5. Darekutni, Sünen

6. Beyhaki, Sünenu'l-Kübra

 

III. Müstedrek ve Mustahrecler

1. el-Hakim, el-Müstedrek

 

IV. Halk Dilinde Meşhur Olan Rivayetleri Toplayan Kitaplar

1. Sehavi, Makasıdu'l-Hasene

2. Acluni, Keşfu'l-Hafa

3. Muhammed b. Derviş, Esna'l-Metalib

4. Abdurrahman b. Ali eş-Şeybani, Temyizu't-Tayyib mine'l-Habis

 

V. Hadisleri Harf Sırasına Göre Tertipleyen Kitaplar

1. Suyuti, el-Camiu's-Sağir

2. Suyuti, el-Camiu'l-Kebir

3. Yusuf en-Nebhani, el-Fethu'l-Kebir

4. Ahmed Ziyauddin el-Gümüşhanevi, Ramuzu'l-Ehadis

5. el-Münavi, Kunuzu'l-Hakaik

Yorumlar   

 
0 #1 müsnetler hakferhat şirin 11-11-2014 11:23
Selamun aleyküm, İmam şafinin Müsnedi, Bezzarın Müsnedi Tabaraninin Mucemul kebiri vinrar dosyası olarak varmı varsa mail adersime gönderebilirmis iniz,
Saygılarımla benim sitem www. İlmihalim.com
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Üye Girişi

Ziyaretçi Sayacı


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/literatr/public_html/plugins/system/plg_zt_share/plg_zt_share.php:631) in /home/literatr/public_html/modules/mod_vvisit_counter/helper.php on line 1297
535889
BugünBugün472
DünDün695
Bu HaftaBu Hafta4037
Bu AyBu Ay17687
ToplamToplam535889

Kimler Sitede

15 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

.
.